Priser

Registrerte brukere kan kjøpe kredittenheter og bruke disse på solforholdsanalyser. Det koster 1 kredittenhet for hver analyse du bestiller. Uregistrerte brukere betaler 139 kr (konverter til USD eller GBP) for hver analyse. Her er prisene for ulike antall kredittenheter, med økende rabatt.


Enheter Pris Rabatt
1 118 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) 15 %
2 195 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) 30 %
3 271 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) 35 %
4 334 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) 40 %
5 348 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) 50 %
10 695 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) 50 %
50 3475 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) 50 %