Priser

Registrerte brukere kan kjøpe kredittenheter og bruke disse på solforholdsanalyser. Det koster 1 kredittenhet for hver analyse du bestiller. Uregistrerte brukere betaler 99 kr (konverter til USD eller GBP) for hver analyse. Her er prisene for ulike antall kredittenheter, med økende rabatt.


Enheter Pris Rabatt
1 99 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) 0 %
2 198 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) 0 %
3 297 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) 0 %
4 396 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) 0 %
5 495 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) 0 %
10 990 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) 0 %
50 4950 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) 0 %